Privacybeleid

Legg Mason Investments (Ireland) Limited hecht groot belang aan uw privacy. Wij nemen de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. Met betrekking tot door u verstrekte of via deze website ontvangen informatie die persoonsgegevens bevat, hebben wij procedures voor het gebruik van deze informatie. Dit Privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen, welke gegevens u ons mogelijk verstrekt en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Legg Mason Investments (Ireland) Limited, 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 EP27, Ireland.

Verzamelde gegevens

Algemeen

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u verstrekt via de website (dit kan informatie omvatten die verstrekt is via aanmeldingsformulieren, door u in te schrijven voor e-mailupdates, door diensten aan te vragen, correspondentie te voeren of ondersteuning vragen bij problemen die u tegenkomt bij het gebruik van de website)
 • Gemachtigde gebruikersnaam en wachtwoord bij toegang tot een niet-publiek deel van de website
 • Als u een geregistreerde gebruiker bent van onze website die online toegang heeft geactiveerd voor uw rekening(en) of toegang heeft tot een andere dienst via deze website, dan verzamelen wij alle informatie die u ingeeft in een online sessie om aan uw verzoek te voldoen, zoals een transactie die u ons heeft gevraagd uit te voeren volgens een overeenkomst tussen ons.
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot trafficgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de pagina's en bronnen waar u toegang toe heeft
 •  Informatie die u ons verstrekt, of die wij hebben ontvangen van een derde partij (dit kunnen distributiepartners, eventsponsors, beleggersdatabases, persoonlijke ontmoetingen en dergelijke zijn), persoonsgegevens zoals een naam, contactgegevens op uw werk (adres, kantoor/mobiel telefoonnummer, e-mail), functie en andere werk-/functiegerelateerde gegevens

IP-adres

We kunnen informatie verzamelen over uw computer (inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, indien beschikbaar) voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-activiteiten van onze bezoekers en trends en deze identificeren geen individuele bezoekers.

Cookies

Onze website gebruikt verschillende technieken, met inbegrip van enkele technieken die geleverd worden door derden, zoals Facebook, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot cookies, webbakens en andere opslagtechnieken) om gegevens over gebruik en browsepatronen te verzamelen, op te slaan, te meten en samen te voegen. Deze technieken helpen ons om de website te analyseren en aan te passen voor alle gebruikers, en om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Een webbaken is een voorwerp dat wordt ingebed in een webpagina of e-mail en doorgaans onzichtbaar is voor de gebruiker, maar waardoor wel kan worden gecontroleerd of een gebruiker de pagina of e-mail heeft bekeken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over onze cookies.

Opslag & overdracht van gegevens

De gegevens die wij over u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ook kunnen ze worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER werken voor ons, een van de bedrijven van onze groep of door een leverancier van ons (of van onze groepsbedrijven). Deze landen die geen lid zijn van de Europese Unie hebben mogelijk niet dezelfde of gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten als de Europese Unie. In geval van een dergelijke overdracht zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens overeenstemt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder in Contactgegevens & Uitoefening van rechten van de betrokkenen. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en uitsluitend conform dit Privacybeleid worden gebruikt. Als u persoonsgegevens verstrekt, gaat u akkoord met de overdracht, de opslag of het gebruik ervan.

Uw persoonsgegevens worden bij Legg Mason Investments (Ireland) Limited bewaard voor de duur van de zakelijke relatie en anderszins in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ons beleid inzake het bewaren van gegevens en documentatie.

Gebruik en openbaarmaking van gegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens als volgt:

 • Om aan uw verzoek te voldoen - hetgeen ook de verwerking van persoonsgegevens kan omvatten die verzameld zijn tijdens de zakelijke relatie met Legg Mason Investments (Ireland) Limited
 • Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan
 • Om u te laten deelnemen in alle interactieve functies van onze website, als en wanneer u hiervoor kiest
 • Om u op de hoogte te houden van onze producten of diensten
 • Om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en/of regulaire vereisten en verplichtingen inzake inboekingen
 • Om erop toe te zien dat de inhoud op onze website op de meest doeltreffende manier wordt gepresenteerd voor u en uw computer
 • Voor doeleinden in verband met marketing (zoals evenementen/promotionele informatie) en klantenadministratie in ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • De bedrijven van onze groep
 • In geval van fusie of overname
 • Aan onze externe dienstverleners
 • Om de Algemene Voorwaarden van onze website of van andere overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, te handhaven
 • Om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, of als we hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke of regulaire verplichtingen.

Persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld geven wij niet door aan derden-marketeers. 

Informatiebeveiliging

Bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van uw gegevens is uitermate belangrijk voor ons. Wij beschikken over de noodzakelijke en gepaste administratieve, technologische en procedurele veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geavanceerde technieken en gelaagde beveiligingscontroles, evenals plannen en procedures inzake bedrijfscontinuïteit en calamiteitenherstel. Deze veiligheidsmaatregelen zijn ontworpen om de impact van cyberbeveiligingsincidenten te voorkomen of te beperken, maar er zijn inherente beperkingen in dergelijke plannen en systemen en geen enkel systeem dient als onfeilbaar te worden beschouwd.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging ervan niet garanderen tijdens de overdracht naar onze website en elke overdracht is op uw eigen risico. Als we uw gegevens eenmaal hebben ontvangen, zullen we gebruik maken van strikte procedures en veiligheidsfuncties om onbevoegde toegang proberen te voorkomen.

Websites van derden

Onze website kan koppelingen bevatten naar en van de websites van derden. Als u een link naar een derde partij volgt, neem er dan nota van dat deze websites hun eigen privacyrichtlijnen hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze beleidslijnen. Raadpleeg deze beleidslijnen voordat u uw persoonsgegevens invoert op deze websites.

Wijzigingen aan dit beleid

Indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid zullen wij deze op deze pagina posten en indien u verder gebruik blijft maken van onze website betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Contactgegevens & uitoefening van rechten van de betrokkenen

Als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw recht op toegang, wijziging/correctie, verwijdering, overdracht, beperking of anderszins bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hier beschreven, kunt u zich richten tot Legg Mason Investments (Ireland) Limited via e-mail naar privacy@leggmason.com of per post naar het adres dat vermeld staat op deze website. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming waar u: woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van beleid is onze leidende toezichthouder voor gegevensbescherming de gegevensbeschermingscommissie in Ierland.

Als u telefoneert met Legg Mason Investments (Ireland) Limited, is het mogelijk dat er wordt meegeluisterd of dat uw oproep wordt opgenomen om onze diensten te onderhouden en te verbeteren.

Maart 2019