Door al zijn middelen aan de vastrentende markten te wijden, voegt Western Asset een unieke waarde toe aan deze vermogenscategorie door een actief beheer van vastrentende portefeuilles, met een op waarde georiënteerde beleggingsstrategie die wordt ondersteund door een team van specialisten in vastrentende effecten in elke sector van de markten. Dat omvat een uitgebreid team voor kredietonderzoek dat ervaring heeft met het uitgeven van zowel kredietwaardige als niet-kredietwaardige obligaties. De expertise van Western Asset omvat diverse vastrentende sectoren wereldwijd.
Filosofie

De filosofie van de onderneming steunt op een teamaanpak, waarbij vastrentende portefeuilles worden beheerd door groepen van specialisten in verschillende marktsectoren samen te brengen.

Western Asset gelooft dat er aanzienlijke inefficiënties te vinden zijn op de vastrentende markten. Daarom probeert het waarde toe te voegen door deze inefficiënties te benutten in de sectoren waarin het belegt door traditionele analyse te combineren met innovatieve technologie. Western hanteert diverse strategieën, waaronder actieve sector- en emissieselectie, om de waarde te verbeteren en tegelijk te voorkomen dat het negatieve rendement van een bepaalde strategie een negatieve impact heeft op de rendementen. Vervolgens verbetert het die strategieën door middel van opportunistische handel om marktinefficiënties in de loop van een economische cyclus te benutten.

Het strategische doel van Western Asset is de waarde van klantenportefeuilles te verhogen en daarbij een gedisciplineerd risicobeheersingsproces te hanteren. Daartoe past het vier hoofdstrategieën toe:

  • Sectorallocatie (roteren tussen verschillende sectoren van de obligatiemarkt);
  • Effectenselectie (verkeerd geprijsde of ondergewaardeerde effecten opsporen);
  • Durationblootstelling (de blootstelling aanpassen om rekening te houden met renteschommelingen);
  • Verschuivingen in de verhouding tussen kort-, middellang- en langerlopende obligaties proberen te benutten.
  • Voor wereldwijde portefeuilles vormen landen- en valuta-allocaties een vijfde cruciaal element.
Western Asset Management Company (Western Asset) is via gezamenlijke zeggenschap en eigendom van Legg Mason, Inc. gelieerd aan Legg Mason Investments (Europe) Limited. Legg Mason Investments (Europe) Limited biedt zijn klanten toegang tot Western Asset, voornamelijk via in het VK en Ierland gevestigde fondsen, waarvoor Western Asset optreedt als beleggingsbeheerder.