QS Investors is een kwantitatieve vermogensbeheerder die multi-asset klasse en wereldwijde aandelenoplossingen biedt.

Hun aanpak verenigt intellectuele en academische precisie met de kracht van data en technologie in hun zoektocht om de zekerheid van de resultaten die ze leveren te verhogen.

Filosofie

In de meeste strategieën gebruikt QS een benadering die tracht te profiteren van macro-economische en gedragsgerelateerde inefficiënties op de wereldmarkten, met een filosofie dat geografie en sector de risico's en rendementen aansturen. Bepaalde strategieën van QS Investors kijken op individueler niveau. De belangrijkste kenmerken van de aanpak van de onderneming zijn:

  • Streeft naar excess returns door globale assetallocatie in plaats van individuele effectenselectie;
  • Voornamelijk long-only-, top-down-, door macro-economische facturen aangestuurde strategie over landen, sectoren en munten;
  • Geselecteerde strategieën met lagere volatiliteit focussen op individueel aangestuurde effectenselectie;
  • Gebruikt een gediversifieerde benadering om concentratierisico te vermijden en de dalingsrisico's te reduceren;
  • Gebruikt analyses van landen- en sectorcorrelaties met de bedoeling een uiterst gediversifieerde portefeuille te creëren.
  • Risicobeheer is geïntegreerd in het portefeuillesamenstellingsproces.
QS Investors is gelieerd aan Legg Mason Investments (Ireland) Limited door gezamenlijke zeggenschap en eigendom van Franklin Resources, Inc. Legg Mason Investments (Ireland) Limited biedt haar klanten toegang tot QS Investors, voornamelijk via de in Ierland gevestigde fondsen, waarin QS Investors als vermogensbeheerder fungeert.