Filosofie

In de meeste strategieën gebruikt QS een benadering die tracht te profiteren van macro-economische en gedragsgerelateerde inefficiënties op de wereldmarkten, met een filosofie dat geografie en sector de risico's en rendementen aansturen. Bepaalde strategieën van QS Investors kijken op individueler niveau. De belangrijkste kenmerken van de aanpak van de onderneming zijn:

  • Streeft naar excess returns door globale assetallocatie in plaats van individuele effectenselectie;
  • Voornamelijk long-only-, top-down-, door macro-economische facturen aangestuurde strategie over landen, sectoren en munten;
  • Geselecteerde strategieën met lagere volatiliteit focussen op individueel aangestuurde effectenselectie;
  • Gebruikt een gediversifieerde benadering om concentratierisico te vermijden en de dalingsrisico's te reduceren;
  • Gebruikt analyses van landen- en sectorcorrelaties met de bedoeling een uiterst gediversifieerde portefeuille te creëren.
  • Risicobeheer is geïntegreerd in het portefeuillesamenstellingsproces.
QS Investors is via gezamenlijke zeggenschap en eigendom van Legg Mason, Inc. gelieerd aan Legg Mason Investments (Europe) Limited. Legg Mason Investments (Europe) Limited biedt zijn klanten toegang tot QS Investors, voornamelijk via zijn in Ierland gevestigde fondsen, waarvoor QS Investors optreedt als beleggingsbeheerder.