Western Asset
Globaalisesti integroitunut kiinteätuottoisten arvopaperien hoitaja, joka etsii ideoita ja sijoitusratkaisuja kautta maailman.
  • Erityinen kiinteätuottoisten varojen aktiivihallinta

    Uskomme, että keskittäessämme kaikki resurssimme aktiiviseen kiinteätuottoisten varojen hoitoon voimme tarjota parempia sijoitustuloksia ja palveluita asiakkaillemme. Uskomme, että aktiivinen arvosuuntautunut sijoittaminen voi lisätä merkittävästi tuloja ja vähentää salkun volatiliteettia markkinasyklien kuluessa.

  • Olemme integroituneet globaalisti

    Me toimimme ja ajattelemme globaalilla pohjalla. Kaikissa kahdeksassa globaalissa sijoituskeskuksessa toimivien asiantuntijoiden asiantuntemus ja kokemus laajentaa merkittävästi mahdollisuuksiamme hajauttaa salkkuja paremmin.

  • Riskinhallinta on perusta, jolle rakennamme tapamme hoitaa varoja

    Me integroimme riskinhallinnan salkkusi rakennusprosessiin ja itsenäiset salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti salkun riskiä.