QS Investors
QS Investors on kvantitatiivinen omaisuudenhoitaja, joka tarjoaa monta omaisuusluokkaa ja maailmanlaajuisia pääomaratkaisuja. Yhtiön lähestymistapa yhdistää tiedon ja teknologian voimalla henkisen ja akateemisen tarkkuuden pyrkimyksissään lisätä varmuutta tuottamistaan tuloksista.

Määrällinen varainhoito, joka tarjoaa useampia varallisuusluokkia ja usean tekijän arvopaperiratkaisuja, jotka perustuvat sijoittamisen ja henkilödynamiikan syvälliselle ymmärtämiselle.

Yhdistämme akateemisen ja tieteellisen näkemyksen sijoitusasiantuntemukseen ja IT-teknologiaan varmistaaksemme hyvän tuloksen. Filosofiamme on se, että tulevaisuuden suhteen voi olla varmempi, jos ymmärtää, miten ihmisten käyttäytyminen on muovannut menneisyyttä.

  • Pyrimme parantamaan tuottovarmuutta

    Yhdistämme akateemisen ja tieteellisen näkemyksen sijoitusasiantuntemukseen ja IT-teknologiaan varmistaaksemme hyvän tuloksen.

  • Ihmisten käyttäytymisen muuttaminen varmuuden katalysaattoriksi

    Filosofiamme on se, että tulevaisuuden suhteen voi olla varmempi, jos ymmärtää, miten ihmisten käyttäytyminen on muovannut menneisyyttä.

  • Suuret kyvyt, jotka voivat pohtia ”Mitä jos?”

    Haluamme tietää enemmän ja tehdä enemmän voidaksemme tarjota enemmän.

QS Investors on sidoksissa Legg Mason Investments (Ireland) Limitediin Franklin Resources, Inc:n yhteisellä määräysvallalla ja omistuksella. Legg Mason Investments (Ireland) Limited tarjoaa asiakkailleen pääsyn QS Investorsiin pääasiassa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kotipaikkarahastojen kautta, joissa QS Investors palvelee sijoituspäällikkönä.