EnTrustPermal

EnTrustPermal on yksi maailman suurimmista vipurahastosijoittajista, ja se on tunnustettu johtavaksi vaihtoehtoisen varallisuuden hoitajaksi.
  • Tehokas rahastonhoitajan valintaprosessi

    Noudatamme kurinalaisuutta, asianmukaisuutta ja huolellisuutta osoittavaa prosessia valitessamme parhaat itsenäiset sijoitusten hoitajat käyttäen laadullisia ja määrällisiä välineitä.

  • Dynaaminen varojen osoitus

    Johtotiimimme laatii ylhäältä-alas -kaavion ja pyrkii luomaan eriytettyjä hoitosalkkuja perustuen taustalla oleviin sijoitusstrategioihin, painopisteisiin ja markkinapositioihin.

  • Kattava riskinhallinta

    Tämä on kiinteä osa sijoituskohteiden valinta- ja seurantaprosessia riskien hallitsemiseksi sekä yksittäisen hoitajan että laajemman salkun tasolla.