EnTrust Global

EnTrust Global on yksi maailman suurimmista vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoajista. Syvällä alan tietämyksellä, asiantuntemuksella, mittakaavalla ja resursseilla yritys hallinnoi vaihtoehtoisia strategioita kattavalla riskienhallinnalla, tarkalla due diligence -menettelyllä ja monipuolisella sijoituskumppanien valinnalla.

  • Tehokas rahastonhoitajan valintaprosessi

    Noudatamme kurinalaisuutta, asianmukaisuutta ja huolellisuutta osoittavaa prosessia valitessamme parhaat itsenäiset sijoitusten hoitajat käyttäen laadullisia ja määrällisiä välineitä.

  • Dynaaminen varojen osoitus

    Johtotiimimme laatii ylhäältä-alas -kaavion ja pyrkii luomaan eriytettyjä hoitosalkkuja perustuen taustalla oleviin sijoitusstrategioihin, painopisteisiin ja markkinapositioihin.

  • Kattava riskinhallinta

    Tämä on kiinteä osa sijoituskohteiden valinta- ja seurantaprosessia riskien hallitsemiseksi sekä yksittäisen hoitajan että laajemman salkun tasolla.

EnTrustPermal harjoittaa liiketoimintaa myös EnTrust Global -yhtiönä.

EnTrust Global Investment Management Services Limited (EnTrust Global) on sidoksissa Legg Mason Investments (Ireland) Limitediin Legg Mason, Inc:n yhteisellä määräysvallalla ja omistuksella. Legg Mason Investments (Ireland) Limited tarjoaa asiakkailleen pääsyn EnTrust Global pääasiassa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kotipaikkarahastojen kautta, joissa EnTrust Global toimii sijoitusalipäällikkönä.