Ehdot

Näillä sivuilla on tärkeitä juridisia ja yleisiä tietoja Legg Mason, Inc. -yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä. Selaa alaspäin lukeaksesi nämä osat. Jos et ole samaa mieltä jonkin tämän osan aiheesta, älä hyväksy sitä äläkä avaa sivustoa. Sivustoa käyttävien tulee valita oma asuinmaansa tai sijoittajastatuksensa, eivätkä he saa käyttää muiden maiden osioita eivätkä katsoa sisältöä, jota ei ole suunnattu asuinmaalle tai valitulle sijoittajastatukselle.  Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu sinulle, jos Legg Mason, Inc. ja/tai jokin sen sijoitustytäryhtiö on kielletty jonkin oikeudenkäyttöalueesi lain perusteella, joka kieltää tämän sivuston tietojen käyttöoikeuden sinulta. Sivustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavalla, joka on vastoin paikallisia lakeja tai määräyksiä. 

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu millekään oikeudenkäyttöalueelle kuin niille, joihin pääsee kansainväliseltä sivustolta yllä. Tällä sivustolla kuvattuja tuotteita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain osakelain (United States Securities Act of 1933) mukaan eikä niitä tarjota tai myydä Yhdysvaltain kansalaisille tai maassa asuville henkilöille.

Lue seuraavat ’tärkeät tiedot’ ja vahvista, että hyväksyt tämän sivuston käyttöehdot ja käytät ainoastaan asuinmaahasi liittyviä tietoja. Lainkäyttöalueesta riippuen et ehkä pääse kaikkiin rahastovalikoimiin tai rahastoihin tällä sivustolla.

Vakuutan lukeneeni ja hyväksyväni tämän sivuston käyttöehdot, vakuutan myös käyttäväni ja katsovani vain asuinmaassani saatavilla olevien tuotteiden tietoja. Napsauttamalla ’hyväksyn’ alla annan suostumukseni, että tälle laitteelle tallennetaan evästeitä valintojeni  muistamiseksi ja käyttöni seuraamiseksi. Katso lisätietoja evästemenettelystämme.

 

Johdanto

1.0 Lyhyt johdanto tälle sivustolle

Tämä sivusto on tarkoitettu vain antamaan tietoja eikä se esitä minkään sellaisen arvopaperin myynti- tai ostotarjousta, johon tällä sivustolle voidaan viitata, jos sen tarjoaminen, kehottaminen tai jakelu olisi lainvastaista tai jonka tarjoamiseen tai ehdottamiseen kehottamiseen henkilöllä ei ole pätevyyttä tai tarjouksen tai ehdotuksen tekee henkilö, jolle se on lainvastaista. Tämä sivusto Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön tai sen tässä mainitun tytäryhtiön tarjous tai suositus, joka koskisi jotain arvopaperia, sijoituksen hoitopalvelua tai neuvontapalvelua. Tämän sivuston kautta ei anneta mitään sijoitus- tai veroneuvoja, eikä juridista neuvontaa, ja sitoudut olemaan käyttämättä sitä näihin tarkoituksiin. Sivustolla ei anneta mitään viitettä siitä, että sillä esiteltävät tai sillä viitattavat arvopaperit, tuotteet tai palvelut sopivat tietylle sijoittajalle. Tämä sivuston linkeissä mainitut tuotteet ja palvelut ovat kyseessä olevan oikeudenkäyttöalueen lakien ja määräysten alaisia ja ne eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla. Sijoittajien tulee ottaa huomioon huolella kaikki riskit, mukaan lukien tällä sivustolla kuvatut tuotteen erityisriskit, ennen sijoittamista minkään rahaston osuuteen tai osakkeeseen, ja heidän on hankittava sijoitus-, laki-, kirjanpito- tai veroneuvontaa tai muuta asiantuntijaneuvontaa tarpeen mukaan.

Yksikään henkilö tai yhtiö (mukaan lukien muut rahoitusalaan liittyvät yhtiöt) eivät saa linkittää sivustojaan tähän sivustoon ilman Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön antamaa nimenomaista lupaa.

1.1 Kuka on tämän sivuston hoitaja?

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä hallinnoi Legg Mason Investments (Ireland) Limited, joka on Legg Mason, Inc. -yhtiön (”Legg Mason”), Yhdysvalloissa sijaitsevan rahoituspalvelujen holding-yhtiön, joka on listattu ja josta käydään kauppaa New Yorkin pörssissä, kokonaan omistama tytäryhtiö. Ellei toisin mainita, kaikki tämän sivuston tiedot on hyväksytty julkaistaviksi seuraavan yhtiön toimesta: Legg Mason Investments (Ireland) Limited, rekisteröity toimipaikka 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 EP27, Ireland. Rekisteröity Irlannissa, yrityksen nro 271887. Irlannin keskuspankin valtuuttama ja sääntelemä. 

 

2.0 Kuvaileeko tämä sivusto Legg Masonin sijoitustenhoitokykyä?

Kyllä. Tämä sivusto voi antaa myös tietoja joistain sijoitusten hoitajista riippuen omasta lainkäyttöalueestasi.

Kaikki tällä sivustolla esitellyt sijoitustenhoitoyhtiöt (lukuun ottamatta Shiozumi Asset Management -yhtiötä) ovat yhteydessä Legg Mason Investments (Ireland) Limited-yhtiöön yhteisen valvojan ja omistajan Legg Mason, Inc -yhtiön välityksellä. Legg Mason Investments (Ireland) Limited tarjoaa asiakkailleen pääsyn näihin tytäryhtiöihin ensisijassa sen omistamien Irlannissa, Luxemburgissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien rahastojen kautta, joissa muut tytäryhtiöt toimivat sijoitusten hoitajina tai alihoitajina. Vaikka jotkin tytäryhtiöt ovat saanet luvan tai käyttöoikeuden harjoittaa liiketoimintaa yhdellä tai useammalla Euroopan oikeudenkäyttöalueella, niillä ei ehkä ole lupaa tarjota sijoitusneuvontaa kaikilla Euroopan lainkäyttöalueilla.

2.1 Mitä pitäisi tietää tämä sivuston sisältämien tietojen täsmällisyydestä?

Tämän sivuston sisältämille tiedoille ei anneta mitään takuita. Legg Mason Investments (Ireland) Limited uskoo, että tällä sivustolla olevat tiedot ja sillä esitetyt mielipiteet ovat oikeellisia niiden julkaisupäivänä. Kaikki tällä sivustolla olevat rahastohinnat ovat viitteellisiä eikä niihin saa luottaa kaupantekotarkoituksessa. Jos kaipaat hintatietoja, napsauta tästä.

Vaikka Legg Mason Investments (Ireland) Limited pyrkii tekemään kohtuullisesti voitavansa varmistaakseen, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla, yhtiötä ei voi pitää vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston vanhentuneiden tai virheellisten tietojen käytöstä.

2.2 Tarjoaako tämä sivusto sijoitusneuvontaa?

Ei. Legg Mason Investments (Ireland) Limited ei anna sijoitusneuvontaa tai suosituksia tarjolla olevan tuote- tai palveluvalikoiman suhteen. Mitään tämän sivuston sisältöä ei tule pitää sijoitusneuvontana tai suositusten antamisena.

Sijoittaminen joihinkin tällä sivustolla mainittuihin rahastoihin ei ehkä sovi kaikille sijoittajille. Sijoitettaessa mihin tahansa tällä sivustolla kuvattuun rahastoon, päätös tulee tehdä vain oikea rahastoesitteen, sijoittajan avaintietojen tai muiden relevanttien asiakirjojen perusteella, joita voidaan täydentää aika ajoin.

2.3 Mistä riskitekijöistä pitäisi tietoinen ennen tämän sivuston tietoihin menoa?
  • Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Huomaa, että osuuksien tai osakkeiden hinta ja niistä saatavat tulot voivat nousta tai laskea etkä ehkä alussa sijoittamaasi summaa takaisin. Saatavat tulot voivat erota sijoituksen tekemisen yhdessä ennakoiduista tuloista.
  • Vaihtokurssien vaihtelut voivat vaikuttaa sijoituksen arvoon ja siitä saatavaan tuloon.
  • Jos käytät perumisoikeuttasi, et ehkä saa alkusijoitussummaa takaisin, jos osakkeen tai osuuden arvo on laskenut sen jälkeen, kun teit sijoituksen.
  • Vähennettävät maksut ja kulut, erityisesti merkintäkulut, eivät ole samoja sijoituksen koko elinaikana, joten jos nostat sijoituksesi ensimmäisinä vuosina, et ehkä saa sijoittamaasi summaa takaisin.
  • Sijoitustuotteilla tai -palveluilla voi olla verotukseen liittyviä seuraamuksia. Ei ole olemassa mitään takuuta, että sijoitusta tehtäessä sovellettavat verot eivät muutu, ja riippuvat henkilön tilanteesta. Sijoittajan on otettava yhteyttä omaan veroneuvojaansa saadakseen tietoja tämän sivuston tuotteiden tai palveluiden veroseurauksista.
  • Rahaston maksamat arvopaperien osingot ja pääomatulot voivat olla verotettavia maissa, joissa rahasto tekee sijoituksia.
  • Osuuksien tai osakkeiden hankinta voi asettaa sijoittajan alttiiksi riskille menettää koko sijoitussumman.
  • Jos sijoittajalla on epäilyksiä jostain tällä sivustolla kuvatuista rahastoista, on käännyttävä tällaisista sijoituksista valtuutetun neuvonantajan puoleen.
  • Sijoittaminen rahoitustuotteisiin sisältää aina riskejä, jotka vaihtelevat tuotteesta toiseen. Kaikkien tuotteiden täydelliset riskitiedot tulee lukea esitteestä tai sijoittajan avaintiedoista.
2.4 Onko tämän sivuston rahastovalikoima saatavissa  "U.S. Persons” -määritelmän täyttäville henkilöille?

Ei, rahastoja ei ole rekisteröity sijoitusyhtiöiksi 'Yhdysvalloissa' U.S. Investment Company Act of 1940 -lain (täydennyksineen), eikä näiden rahastojen osakkeita ole rekisteröity U.S. Securities Act of 1933 -lain (täydennyksineen) mukaan ("Arvopaperilaki") eikä niitä ole rekisteröity minkään muun lain tai määräyksen mukaan 'Yhdysvalloissa. Rahastoiden osakkeet eivät ole tarjolla arvopaperilain määräyksen S  "U.S. Persons"-määritelmän täyttävien henkilöiden ostettaviksi.

Tällä sivustolla annettavia tietoja ei ole tarkoitettu henkilöiden tai yksiköiden jaettavaksi tai käytettäväksi ’Yhdysvalloissa’ tai millään muulla oikeudenkäyttöalueella tai maassa, jossa jakelu olisi vastoin lakeja ja määräyksiä tai missä se aiheuttaisi sen, että tässä mainitut rahastot, Legg Mason Investments (Ireland) Limited-yhtiö (ja sen tytäryhtiöt) tai jotkin niiden tuotteet tai palvelut täytyisi rekisteröidä,  ne vaatisivat toimiluvan tai muun valtuutuksen hankkimista tällaisessa maassa tai oikeudenkäyttöalueella. Katso lisätietoja kyseisen rahaston esitteestä ja tarjousasiakirjoista.

2.5 Onko tällä sivustolla sisältöä muilta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta kuin Legg Masonilta ja sen tytäryhtiöiltä?

Kyllä. Tämän sivuston välityksellä käyttäjällä on pääsy markkinointitietoihin, kuten uusimpiin uutisraportteihin, kolmannen osapuolen analyysiraportteihin, tutkimuksiin, uusimpiin tapahtumatietoihin, arvopaperien hintoihin ja muihin arvopapereihin ja markkinoihin liittyviin tietoihin ("Markkinatiedot"). Legg Mason Investments (Ireland) Limited voi saada näitä markkinointitietoja kolmansilta osapuolilta, jotka ovat riippumattomia Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiöstä. Vaikka sivuston tarjoamien markkinatietojen uskotaan olevan luotettavia Legg Mason Investments (Ireland) Limited ei ole vastuussa eika anna mitään takuuta markkinointitietojen täsmällisyydestä, täydellisyydestä, ajanmukaisuudesta, sopivuudesta tai luotettavuudesta.

Markkinointitiedot annetaan ”sellaisenaan” tai ”saatavuuden mukaan". Legg Mason Investments (Ireland) Limited ei ole vastuussa menetetyistä voitoista, kaupankäynnin menetyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat epätäsmällisistä, vääristä tai puutteellisista markkinatiedoista tai muista tiedoista. Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiölle ei ole velvollisuutta päivittää markkinatietoja tai muita tämän sivuston kautta käytettävissä olevia tietoja tai jatkaa niiden tarjoamista.

Voit päästä kolmannen osapuolen sivustolle. Legg Mason Investment (Ireland) Limited ei ole missään tapauksessa vastuussa sisällöstä, joihin voi päästä tämän sivuston linkin kautta. Tiedot, joihin käyttäjä linkittyy, eivät ole Legg Mason Investment (Ireland) Limited -yhtiön tai Legg Mason Investment (Ireland) Limited -yhtiön valmistelemia tai ylläpitämiä eivätkä em. yhtiöt tarkista tai päivitä tietoja nyt tai tulevaisuudessa. Legg Mason Investment (Ireland) Limited ei anna mitään takuuta, että tähän sivustoon linkitetyt tiedot ja sisältö olisivat täsmällisiä, täydellisiä, ajantasaisia, sopivia tai luotettavia.

2.6 Tärkeitä vastuuta koskevia tietoja

Legg Mason Investments (Ireland) Limited ei takaa, että sivusto on jatkuvasti käytettävissä. Sivusto voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä tai sille pääsyä rajoitetaan hallinnollisista tai muista syistä ilman erillistä ilmoitusta.

Suostut korvaamaan Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiölle (mukana lukien sen tytäryhtiön ja muut konsernin liittyvät yhtiöt) ja niiden työntekijöille, johtajille ja edustajille täysimääräisesti kaikki kulut, jotka aiheutuvat oikeustoimista, maksuvaatimuksista, vammoista, menetyksistä, vahingoista tai muista kuluista (mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta oikeudenkäyntikulut, maksut ja korvaukset mistä syystä tahansa mukana lukien kolmansien osapuolten vaatimukset täysimääräisesti), jotka johtuvat tai aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan seuraavista seikoista:

(i) Käyttäjän ja/tai kolmannen osapuolen pääsy Legg Mason Investments (Ireland) Limited -sivustolle tai sen käyttö ja/tai kolmannen tahon  tai yksikön sivuston käyttö.

(ii) Käyttäjän ja/tai jonkin kolmannen tahon aiheuttama näiden ehtojen rikkominen tai laiminlyöminen ja/tai:

(Iii) Käyttäjän kolmannen osapuolen puolesta tekemä tietojen käyttö tai tarjoaminen näiden käyttöehtojen vastaisesti.

2.7 Immateriaaliomistusoikeus

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, logot, palvelumerkit ja muu immateriaaliomaisuus tällä sivustolla tai siihen liittyen ovat Legg Mason, Inc -yhtiön tai jokin Legg Mason -konsernin yhtiön omaisuutta. Tämän sivuston sisältö on suojattu immateriaaliomisoikeutta koskevalla lainsäädännöllä. Legg Mason, Inc. varaa kaikki immateriaaliomistusoikeudet tämän sivuston materiaaliin ja käyttää näitä oikeuksia lain sallimissa rajoissa. Tällä sivustolla oleva tai sen kautta nähtävissä oleva materiaali on käytettävissä vain henkilökohtaiseen katsomiseen tai tulostamiseen. Tämän sivuston käyttäjät eivät saa:

(i) kopioida, myydä, julkaista uudelleen, postittaa, lähettää tai jaella millään tavalla tämän sivuston materiaalia ilman Legg Mason Inc.-yhtiön (tai jonkin sen tytäryhtiön) nimenomaan antamaa kirjallista lupaa.

(ii) käyttää, kopioida, muuttaa tai esittää Legg Mason Inc. -yhtiön (tai jonkin sen tytäryhtiön) nimeä, logoa, tekstiä tai graafista kuvaa ilman Legg Mason -yhtiön nimenomaan antamaa kirjallista lupaa.

(iii) esittää mitään sivuja, tekstiä, kuvia tai muuta tämän sivuston sisältöä käyttäen “framing”-tekniikkaa ilman Legg Mason Inc -yhtiön (tai jonkin sen tytäryhtiön) nimeen omaan antamaa kirjallista lupaa.

(iv) muuttaa tai käyttää sivuja, tekstiä, kuvia tai muuta tämän sivuston sisältöä muuhun tarkoitukseen, kuin henkilökohtaiseen selaamiseen tai tulostamiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen, tai

(v) ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka antavat kuvan, että käyttäjä on osa yhtiötä tai on olemassa sponsorointisuhden käyttäjän ja/tai sivuston sekä Legg Mason Inc.-yhtiön (tai sen tytäryhtiön) välillä.

Hyväksyt sen, että  Legg Mason Investments (Ireland) Limited ei ole velvoitettu luottamuksellisuuteen sellaisten tietojen kohdalla, jotka sille annetaan tätä sivustoa käytettäessä, ellei muuta sovita käyttäjän ja Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön välisellä sopimuksella.

Ymmärrät, että yllä olevien ehtojen määräykset ja ehdot eivät rajoita tiettyjen näillä sivustolla tarjottavien yksittäisten tuotteiden ja palveluiden erityisehtoja.

Muita tietoja

3.0 Tämän sivuston muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa tai täydentää näitä käyttöehtoja tai poistaa niiden osia koska tahansa ilmoittamatta käyttäjälle asiasta. Varaamme myös oikeuden muuttaa tai täydentää näiden sivujen sisältöä tai poistaa niiden osia koska tahansa.

Ehdot täytyy tarkistaa säännöllisesti muutosten havaitsemiseksi. Käyttöehtojen muutokset, lisäykset tai poistot astuvat voimaan heti, kun ne on julkistettu sivustolla. Jos tulet sivustolle sen jälkeen, kun olemme tehneet ehtoihin muutoksia, hyväksyt muutetut ehdot.

3.1 Tietosuojamenettely ja tietojen suojelu

Sinun tietojesi suojelu on hyvin tärkeää Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiölle. Koska meille tämän sivuston kautta antamasi tiedot ovat henkilötietoja, meillä on käytössä toimenpidesarja tietojen käyttämiseksi.

Ellei sovellettava lainsäädäntö rajoita sitä, suostut siihen, että kaikki Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön tältä sivustolta keräämiä henkilötietoja/sinuun liittyviä tietoja voidana käyttä ja ne voidaan paljastaa sellaisiin tarkoituksiin ja sellaisille henkilölle, jotka hyväksyvät Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön nykyisen tietosuojamenettelyn. Voit katsoa Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiön tietosuojamenettelyä napsauttamalla tästä.

Legg Mason voi käyttää evästeitä käyttäjien tullessa tälle sivustolle, jos lisätietoja, katso evästemenettelyämme.

Huomaa, että jos soitat Legg Mason Investments (Ireland) Limited -yhtiölle, puheluja voidaan seurata tai tallentaa palveluittemme ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.

3.2 Irtisanominen

Legg Mason Investments (Ireland) Limited varaa oikeuden irtisanoa tämä sopimus ja keskeyttää pääsysi tälle sivustolle ja/tai muilla sivustoille koska tahansa syytä ilmoittamatta.

 

3.3 Muutokset

Legg Mason Investments (Ireland) Limited rajaa oikeuden omasta harkinnastaan muuttaa rajoituksetta ilman ennakkoilmoitusta kaikkia näissä ehdoissa tai muissa sovellettavissa määräyksissä olevia tietoja tai materiaalia, jotka koskevat tällä sivustolla tai muuten saatavilla olevia tuotteita ja/tai palveluita.

Kun käytät edelleen näitä sivuja, sen katsotaan olevan osoitus siitä, että hyväksyt uudet muutetut, poistetut tai täydennetyt käyttöehdot.